Image
Punos toteutti Treamerille mobiilisovelluksen prototyypin ja ensimmäiset sovellusversiot.

Treamerin menestystarina – ideasta valmiiksi mobiilisovellukseksi

Hannu Alakangas, 28/08/2018

Eikö olisi mahtavaa, jos voisit hankkia luotettavia tilapäistyöntekijöitä nopeasti vain muutamalla älypuhelimen pyyhkäisyllä?

Menestystarinat lähtevät usein liikkeelle hyvästä ideasta tai oivalluksesta, joissa kiteytyy ratkaisua kaipaava ongelma. Ideasta työ jatkuu konseptin hiomisella sekä itse tuotteen tai palvelun rakentamisella.

Tässä kirjoituksessa palaamme asiakkaamme Treamerin tarinaan. Treamer on uudenlainen keikkatyövälityspalvelu, joka taannoin keräsi yli 350 000 € rahoitusta Invesdorin julkisen osakeannin kautta. Jos lähtisimme projektiin nyt, mitä tekisimme toisin?

Idean kirkastus ja liiketoiminnan suunnittelu

Treamerin ja Punoksen yhteistyö käynnistyi, kun Treamerin CEO Peter Sazonov otti suosituksen kautta yhteyden Punoksen Hannu Alakankaaseen. Treamerin perustajatiimin idea kuulosti välittömästi hitiltä: mobiilipalvelu, jonka kautta kuka tahansa voi tilata lisäkäsiä lyhytkestoisen työn suorittamiseen.

Itse asiassa, pelkän sovelluksen sijaan voitiin puhua kokonaisesta uudesta palvelumallista, johon mm. palkanmaksu, verot ja viranomaisilmoitukset kuuluivat sisäänrakennettuina.

Treamerin tiimi oli miettinyt konseptia, palvelukuvausta ja jopa käyttöliittymää jo pitkälle. Suunnittelu onkin menestystuotteen kulmakivi: ratkaistava ongelma, kohderyhmä, liiketoimintamalli ja markkinoille sijoittuminen kannattaa olla mielessä jo ennen ensimmäisen koodirivin kirjoittamista. Punoksen toimintatapaan kuuluu vahvasti myös asiakkaan liiketoiminnan sparraaminen ennen teknologian mukaanottamista.

Tekniikan valinta, prototyyppi ja pilotti

Palvelun suunnittelu kannattaa vain tiettyyn pisteeseen asti: sen jälkeen kannattaa antaa ääni asiakkaille, palvelun potentiaalisille käyttäjille. Treamerille oli tärkeää saada ensimmäinen versio nopeasti kohderyhmän edustajien käsiin, palautteen ja kehitysehdotusten keräämistä varten.

Ensimmäinen Android-prototyyppi valmistui parissa kuukaudessa. Vaikka kaikkia ominaisuuksia ei toteutettu ensimmäiseen versioon, Treamerin nuorista käyttäjistä valittu pilottiryhmä pääsi antamaan sovelluksesta elintärkeää palautetta jo aikaisessa vaiheessa.

Prototyypin toteutusteknologiaksi valittiin ns. natiivi ohjelmointikieli, joka mahdollistaa käytetyn alustan – tässä tapauksessa Androidin – ominaisuuksien mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen. Natiiviteknologian vaihtoehtoja ovat mm. HTML5 tai React Native, joiden avulla sovellusta voidaan kehittää usealle alustalle yhtä aikaa.

Konepellin alla: iOS-sovellus sekä elintärkeä verkkopalvelinpuoli

Prototyypistä saadun rohkaisevan kokemuksen ja palautteen perusteella Treamerin palvelua lähdettiin kehittämään eteenpäin.

Apple iPhoneille suunnatun iOS-version toteutustekniikaksi valittiin Applen oma Swift-ohjelmointikieli. Treamerin sovelluksessa hyödynnettiin verrattain vaativia animaatioita, pyyhkäisytoimintoja sekä karttanäkymiä, joihin katsoimme natiivitoteutuksen olevan käyttökokemuksen kannalta paras vaihtoehto.

Nykyaikaisen mobiilisovelluksen ja yrityksen liiketoiminnan elinehto on varmatoiminen ja turvallinen verkkopalvelu – pilvi, jossa käyttäjien elintärkeät tiedot majailevat. Treamerin ns. backend-ratkaisun keskiöön valittiin Amazonin pilvipalvelu, Stripe-luottokorttimaksut sekä integraatio Palkkaus.fi –palveluun. Käyttäjien rekisteröinti päätettiin tehdä helpoksi Facebook SDK:n avulla.

Nykyaikaiset ohjelmistotuotteet eivät toimi tyhjiössä vaan tukeutuvat muihin markkinoilla oleviin tukipalveluihin. Ohjelmistoyrityksen osaamista onkin valita oikeat, liiketoimintaa tukevat oheispalvelut ja hoitaa osien luotettava integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kehitystyön sujuva siirto Treamerin omalle tiimille

Kun palvelu alkoi saada ilmaa siipiensä alle, Treamer halusi kasvattaa omaa in-house-tiimiään ja palkata sovelluskehittäjiä omille palkkalistoilleen.

Myös tässä Punos oli asiakkaansa avuksi: autoimme Treameria määrittämään osaamistarpeet ja rekrytoimaan kehittäjämarkkinoilta tehtävään parhaiten sopivat osaajat. Luonnollisesti töiden ja osaamisen siirtäminen uusille tekijöille tehtiin mahdollisimman saumattomasti.

Mitä olisimme voineet tehdä toisin?

Kokemus on paras opettaja – vaikka Punoksella on kokemusta lukuisista kehitysprojekteista ja liiketoiminta-alueista, varsinkin innovatiivisten projektien myötä vyön alle kertyy aina uusia oppeja.

Kun teknistä toteutusta katsotaan muutaman vuoden jälkiviisaudella, tekisimme todennäköisesti vielä tänäänkin samoja teknologiavalintoja. Vaikka monialustaiset teknologiat kehittyvät vauhdilla, Treamerin tapaukseen valitsisimme edelleen Androidin ja iOS:n natiivit ohjelmointikielet. Yksi näkökulma teknologian valintaan on riippumattomuus: esimerkiksi React Native tukeutuu ulkoisiin kirjastoihin, jolloin ”koodin omistajuus” ja päivitettävyys ei ole yhtä vahvasti kehitystiimin hallussa.

Tekniikan lisäksi opit liittyvät tiimien toimintatapoihin ja viestintään. Palveluntarjoajan on mukauduttava asiakasyrityksen tapaan tehdä asioita, roolista riippuen viisaasti taustalta neuvoen tai voimakkaasti edestä ohjaamalla. Kiveen hakattujen etenemis- ja työmallien sijaan on mahdollisimman nopeasti tärkeä tunnistaa juuri tämän asiakasorganisaation liiketoiminta ja työskentelytavat. Tässä suhteessa olisimme voineet aktiivisemmin haastaa Treamerin ydintiimiä enemmän, tukea enemmän päätöksentekoa ja ehdottaa uusia toimintamalleja.

Onnea maailman valloitukseen, Treamer!

Olemme ylpeitä yhteistyöstämme Treamerin kanssa. Yritys on malliesimerkki markkinoita mullistavasta palveluista ja loistava esimerkki kotimaisesta innovoinnista. Menestyksekäs rahoituskierros keräsi sijoittajia 13 eri maasta ja antaa Treamerille vauhtia maailman valloitukseen – yksi keikkatyö kerrallaan.

Voit tutustua tarkemmin Treameriin ja palkata itsellesi helposti keikkatyöläisiä Treamerin verkkosivuilla.

Liiketoiminnan kasvaessa Treamerin sovelluskehitys on siirtynyt yrityksen sisäisen tiimin vastuulle.

Hannu Alakangas
CEO, Punos Mobile